Організація освітнього процесу


НУШ. Порадник для вчителя 

 Структура освітнього процесу:

перший – адаптаційно-ігровий (1 – 2 класи); 

другий – основний (3 – 4 класи).

Метою першого циклу навчання, відповідно до його назви, буде природне входження дитини в шкільне життя, послідовна адаптація до нового середовища. 

До особливостей цього циклу віднесено такі: • навчальні завдання і час на їхнє виконання будуть визначатися відповідно до (із урахуванням) індивідуальних особливостей школярів; • навчальний матеріал можна буде інтегрувати в змісті споріднених предметів або вводити до складу предметів у вигляді модулів; • обсяг домашніх завдань буде обмежено;навчання буде організовано через діяльність, ігровими методами як у класі, так і поза його межами; • учитель матиме свободу вибору (створення) навчальних програм у межах стандарту освіти; • буде запроваджено описове формувальне оцінювання, традиційних оцінок не буде; найважливіше завдання вчителя – підтримувати в кожному учневі впевненість і мотивацію до пізнання. 

Метою другого циклу є здійснення навчального процесу з концентрацією педагогічної уваги на формуванні в учнів відповідальності і самостійності; підготовка до успішного навчання в основній школі. Його суттєвими ознаками є: • використання у процесі навчання методів, які вчать здійснювати самостійний вибір, пов’язувати вивчене з практичним життям, враховують індивідуальність учня; • запроваджується предметне навчання; • частина предметів передбачатиме оцінювання.


Прийом дітей до перших класів


Для зарахування до 1 класу необхідно надати заяву про зарахування за зразком (на сайті закладу). 
До заяви обов'язково додають: 
  • копію свідоцтва про народження дитини (під час подання копії пред'являється оригінал відповідного документа) 
  • оригінал або копію медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о.

Як оцінювати учнів початкових класів


Немає коментарів:

Дописати коментар